EAS logo

 

Projekti nr: 2014-2020.5.01.19-1103
Projekti lühikirjeldus: Osalemine välismessidel.
Projekti eesmärk: Välismessidel osalemise kaudu uute koostööpartnerite leidmine.
Fond: Välismessitoetus.